ul. Barwna 12, 93-412 Łódź 42 208 08 40 anes@anes.pl

Oferta

Świadczymy usługi projektowe w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. Opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze. Współpracujemy z doświadczonymi i kreatywnymi architektami, a także specjalistami z innych branż budowlanych przy tworzeniu spójnych i kompleksowych rozwiązań projektowych.

Wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi oferujemy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu spraw dotyczących prawa budowlanego, w tym także samowoli budowlanych. Wykonywane przez nas profesjonalne ekspertyzy to rzetelne opinie dotyczące stanu technicznego budynku i obiektu budowlanego na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z osobami prywatnymi, instytucjami, jak i firmami. Zapewniamy rzetelność oraz terminowość usług.

Oferujemy między innymi:

  • indywidualne wielobranżowe projekty budynków jedno- i wielorodzinnych,
  • projekty obiektów handlowych, usługowych i biurowych,
  • projekty obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych, a także budynków gospodarczych i garaży,
  • projekty rozbudowy, nadbudowy oraz modernizacji budynków,
  • profesjonalne ekspertyzy konstrukcyjne,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • opracowanie dokumentacji, obliczeń statycznych i rysunków,
  • pomoc w zakresie prawa budowlanego i procesów administracyjnych