top1.gif top2.gif top3.gif top4.gif
O firmie Oferta Realizacje Referencje
top5.gif top6.gif

     Hale

katalog firm

(powiększ)
Kompresorownia HON VI
Budynek kompresorowni dla instalacji HON VI PKN Orlen. Hala jednonawowa ramowa z suwnicą z obudową z blachy fałdowej. Łączna masa 137 t.

(powiększ)
Magazyn mąki w Teresinie
Dwie hale magazynowe dla ZPZ Szymanów. Hala główna dwunawowa ramowa o rozpiętości 52 m, hala mniejsza jednonawowa o rozpiętości 16 m. Konstrukcja z kształtowników spawanych i gorącowalcowanych, płatwie i rygle ścian z profilów zimnogiętych, obudowa z płyt warstwowych. Łączna masa konstrukcji 126 t.

(powiększ)
Hala produkcyjna LGE
Hala produkcyjno - magazynowa z zapleczem socjalno - biurowym i technicznym dla LG Electronics w Mławie. Hala o wymiarach 120x60 m i łącznej kubaturze 62000 m3. Układ konstrukcyjny mieszany podłuzny i poprzeczny, różne wysokości poszczególnych części, suwnica, fundamenty pod maszyny, pomosty technologiczne, wyposażenie w instalacje technologiczne, zabezpieczenia przeciwpożarowe, obudowa ścian z płyt warstwowych, dach na blachach fałdowych.

(powiększ)
Hala magazynowa LGE
Hala magazynowa z zapleczem socjalno - biurowym i technicznym dla LG Electronics w Mławie. Hala o wymiarach 35x145 m i łącznej kubaturze 54000m3. Układ konstrukcyjny mieszany - część jednonawowa parterowa o rozpiętości 35 m, część dwunawowa dwupiętrowa ze stropem o rozpiętości 16 m z elementów strunobetonowych. Część dwupiętrowa w układzie podłużnym ze stropem o rozpiętości 16 m z płyt kanałowych sprężonych, obudowa ścian z płyt warstwowych, dach na blachach fałdowych.

Powrót do realizacji

…
Zakład Usługowo-Projektowy
ul. Barwna 12, 93-412 Łódź
tel./fax: 42 6400433, tel. kom. 601 277 500, e-mail: anes@anes.pl
© Copyright by Anes.pl

<body> Firma zajmuje się œwiadczeniem usług projektowych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze. Dostarczamy dokumentację wielobranżowš lub tylko w branży budowlanej. <a href="seolinks.php">linki</a><br>