top1.gif top2.gif top3.gif top4.gif
O firmie Oferta Realizacje Referencje
top5.gif top6.gif

     O firmie

katalog firm

Status

Zakład Usługowo - Projektowy ANES jest firm± prywatn±. Wła¶cicielem jest dr inż. Andrzej Sztandera. Firma istnieje od 1990 roku, jest płatnikiem VAT.

Zakres działania

Firma zajmuje się ¶wiadczeniem usług projektowych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze. Dostarczamy dokumentację wielobranżow± lub tylko w branży budowlanej. Przedmiotem opracowań s± (patrz strona realizacje):
  • obiekty przemysłowe - budynki, hale, wiaty, estakady, etażerki, fundamenty i inne
  • konstrukcje wsporcze dla telekomunikacji
  • obiekty użyteczno¶ci publicznej - szkoły, sale gimnastyczne i sportowe, budynki biurowe, magazynowe, handlowe
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego wielo i jednorodzinne
Projektujemy obiekty o konstrukcji stalowej, żelbetowej lub tradycyjnej. W branży konstrukcji stalowych, która jest nasz± specjalno¶ci± możemy podj±ć współpracę również poprzez wykonywanie fragmentów dokumentacji - obliczeń statycznych lub rysunków. Dla obiektów modernizowanych lub remontowanych wykonujemy inwentaryzacje i ekspertyzy budowlane.

Klienci

¦wiadczymy usługi projektowe dla inwestorów i inwestorów zastępczych (dokumentacja wielobranżowa), wykonawców budowlanych (projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe), jednostek projektowania (jako podwykonawcy w każdym zakresie). Naszymi klientami s± podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

Oprogramowanie

AutoCad 2004 LT, Robot Millenium, Bocad Pro, Arcon 6+ PL

Produkt końcowy

W języku polskim i angielskim.
Na papierze, na dyskietkach, na płycie CD

…
Zakład Usługowo-Projektowy
ul. Barwna 12, 93-412 ŁódĽ
tel./fax: 42 6400433, tel. kom. 601 277 500, e-mail: anes@anes.pl
© Copyright by Anes.pl

<body> Firma zajmuje się świadczeniem usług projektowych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich stadiach: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze. Dostarczamy dokumentację wielobranżową lub tylko w branży budowlanej. <a href="seolinks.php">linki</a><br>